SkyCode SkypeTrance


Какво е SkypeTrance?

SkypeTrance е разширителен модул за Skype, позволяващ автоматичен превод на чат-съобщенията в Skype от АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ и ТУРСКИ на БЪЛГАРСКИ език и от БЪЛГАРСКИ на АНГЛИЙСКИ, ФРЕНСКИ, НЕМСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ и ТУРСКИ език.

Преводът се базира на WebTrance. SkypeTrance може да работи съвместно с WebTrance, и самостоятелно, използвайки сървър за онлайн-превод. Продуктът използва серийните номера за WebTrance 3.0.

Качество и разбираемост на превода

Превод по смисъл, а не дума по дума е предизвикателство пред много хора, изучаващи чужд език. Целта на WebTrance е смислен превод на завършени изречения, а не просто още един компютърен речник. В този смисъл WebTrance е една непрекъснато подобряваща се система. Разбира се, една компютърна програма не може да предостави 100% успеваемост на превода, особено когато има много думи и цели изречения, чиито смисъл зависи от контекста.

Например:

"The judge considered the sentence." може да се преведе като "Съдията обмисли изречението", или "Съдията обмисли присъдата".

Защо преводачът греши?

Когато четете даден текст, вие анализирате съдържанието му, базирайки се на целия си житейски опит, т.е. основно на смисъла на думите. WebTrance анализира текста, опирайки се предимно на граматика и синтаксис, и само частично на семантичен анализ. Това е така, тъй като граматиката е много по-точно описана и класифицирана от смисловите асоциации, които всеки от нас изгражда от самото си раждане.
Като следствие от гореизложеното, малки грешки в правописа могат да доведат до загуба на смисъла в превода. Подобен ефект се наблюдава и ако дадена дума в английското изречение не е описана адекватно в базата данни на преводача.

Как мога да подпомогна развитието на проекта?

Ако ползвате нашия продукт, и искате той да продължи да се развива, купете го! Можете да получите едномесечен лиценз с 1 SMS, или безсрочен лиценз за 25 лв. За по-бързото и качествено развитие на проекта е необходим значителен ресурс. Закупуването на продукта е израз на вашата подкрепа за това начинание.

За повече информация ЩРАКНЕТЕ ТУК

Цели и бъдещи планове

* достъп до морето от информация за тези, които не знаят езика
* постоянно обновяване на преводача и подобряване на машинния превод
* автоматичен превод от турски на български език
* автоматичен превод от български на турски език
* автоматичен превод от румънски на български език
* автоматичен превод от български на румънски език

За нас:

Скайкод ООД
Адрес: София, кв. "Лозенец", ул. "Синчец" 7А
тел.: 8 666 221, 8 653 892, понеделник-петък, от 10 до 19 ч.
имейл: webtrance@skycode.com


© 1998-2008 SkyCode Ltd.  All Rights reserved.